Státní instituce

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR

www.mzcr.cz

 

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

www.sukl.cz

 

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

www.vzp.cz

 

SVAZ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN ČR

www.szpcr.cz

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.