Odborné společnosti

UNIE FYZIOTERAPEUTŮ ČR

www.unify-cr.cz

 

ČESKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

www.psychoterapeuti.cz

 

ČESKÁ ASOCIACE ERGOTERAPEUTŮ

www.ergoterapie.cz

 

SPOLEČNOST REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY ČLS JEP

www.srfm.cz

 

SEKCE KLINICKÉ NEUROIMUNOLOGIE A LIKVOROLOGIE

www.imuno.neurologiefnhk.cz

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.